Čo by ste mali vedieť pred objednaním stretávky

 1. Ešte sme nemali stretávku a chceli by sme sa stretnúť. Čo musíme urobiť? Stačí, ak vyplníte nezáväznú objednávku, my Vám zabezpečíme celú stretávku od vyhľadania aktuálnych adries spolužiakov až po zasielanie pozvánok a občerstvenie počas stretávky.
 2. Koľko stojí vyhľadanie adries spolužiakov? Vyhľadanie adries stojí 3 € na osobu. Spolu so zaslaním pozvánky (tlač, obálka, poštovné) 4 € na osobu. Táto suma je zahrnutá v celkovej cene pre jednotlivca a platí ju každý zvlášť na základe prijatej pozvánky.
 3. Chceme, aby ste pre našu triedu zorganizovali stretávku aj s občerstvením. Aká je cena pre jednotlivca? Cena pre jednotlivca je 25 €. V tejto cene je započítaný prípitok, večera, minerálka, káva, slané pochutiny na stôl, kvety a občerstvenie pre triedneho učiteľa, a všetky náklady spojené s vyhľadaním spolužiakov a s administráciou stretávky. Túto sumu platí každý osobitne na základe prijatej pozvánky. Cena je pevná, nemenná. V prípade, že nepožadujete pozývať triedneho učiteľa, cena na osobu je 23 €.
 4. V ktorých mestách a obciach organizujete stretávky? Stretávky organizujeme na celom území Slovenskej republiky.
 5. Pre absolventov akých škôl organizujete stretávky? Stretávky organizujeme pre absolventov základných, stredných a vysokých škôl na území Slovenska.
 6. Môžem si vybrať reštauráciu, v ktorej chcem mať stretávku so svojimi spolužiakmi? Samozrejme. Výber podniku je na Vás. Na našej webovej stránke uvádzame len reštaurácie, ktoré sa nám osvedčili a s ktorými máme dobré skúsenosti.
 7. Čo ak nezaplatím účastnícky poplatok v stanovenom termíne? Poplatok môžete uhradiť na náš účet ešte 3 dni pre termínom stretávky. V mimoriadnom prípade ich dáte objednávateľovi stretávky priamo na stretávke.
 8. Ak nás bude na stretávke málo, nebudeme musieť doplácať za tých, ktorí neprišli? Nie. Cena pre jednotlivca je pevne stanovená. Je to naše riziko podnikania.
 9. Kto platí občerstvenie v reštaurácii? V reštaurácii platí občerstvenie naša agentúra z účastníckeho poplatku. V tejto sume je započítaný prípitok, večera, minerálka, káva, slané pochutiny na stôl a občerstvenie pre triedneho učiteľa. Sami si platíte len to, čo si v reštaurácii objednáte navyše, napr. alkohol.
 10. Na aký účet idú naše peniaze? Peniaze idú na náš účet vo VÚB, názov účtu je DIAZ s.r.o., Hlavná 599, 951 76 Tesárske Mlyňany.
 11. Mám starý zoznam svojich spolužiakov zo školy. Stačí Vám aj ten k vyhľadaniu ich aktuálnych adries? Áno, stačí nám aj zoznam so starými adresami. Je však potrebné, aby boli mená písané aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne) a v základnom tvare. Teda nie „Maja“, ale Mária. Nie „Ľubo“, ale Ľuboš či Ľubomír.
 12. Kde nájdem menný zoznam spolužiakov zo školy? Menný zoznam nájdete buď v škole, alebo v štátnom archíve.